FORENSISCHE ZORG

De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Het doel van forensische zorg is om jou staps-gewijs te resocialiseren, zodat je na de straf en behandeling weer kan functioneren in de maatschappij. Hierbij is veel aandacht voor het verminderen van het recidiverisico. Dit wil zeggen dat je de kans dat je na je vrijlating opnieuw een strafbare handeling pleegt wilt verkleinen.

 

In de praktijk is gebleken dat de kans op recidive hoger is als er na jouw detentie geen concreet perspectief is met betrekking tot inkomen, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Een preventieve aanpak is daarom voor jou van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

©2018 Tri Gezond Ontwikkelen     |     Overijssel, Nederland     |     Drs. Ayda Capar     |     +31 6 44 24 5001     |     tri@tri.nu     |     www.tri.nu