top of page
Natuur reflecteert op kristalglas

NAZORG

Justitiële titel afgelopen en/of kom je net uit een kliniek, wat nu?

Doel van nazorg is om jou eerder behaalde ontwikkelingen te bewaken en verder op te bouwen. Nadruk ligt dus bij het vasthouden van wat je eerder al hebt weten te behalen en het verder kunnen timmeren aan je eigen ontwikkeling op verschillende domeinen, met ondersteuning van gepaste begeleiding.

 

In de praktijk is gebleken dat de kans op recidive hoger is als er na jouw detentie en/of opname in een kliniek geen concreet perspectief is met betrekking tot inkomen, begeleiding, dagbesteding en huisvesting. Een juiste nazorg is daarom voor jou van groot belang voor een positieve ontwikkeling.

bottom of page