top of page
wolves-1400819.jpg

KLACHTENREGELING

Tri hecht veel waarde aan goede zorg- en dienstverlening.

Als je als jongere ontevreden bent over de geboden zorg, kan je dat in eerste instantie met je persoonlijke begeleider bespreken. Door onderling knelpunten goed te bespreken kun je al een hoop bereiken.

 

Een enkele keer lukt dit niet en moet er iets meer gebeuren om tot een oplossing te komen, je kunt dan de hulp inroepen van de vertrouwenspersoon. Hij of zij kan dan eventueel dergelijke gevallen aan de klachtencommissie voorleggen.

Mocht je desondanks toch een klacht hebben over onze werkwijze, dan verwijzen we je naar ons klachtenreglement en de onafhankelijke klachtencommissie waarbij wij aangesloten zijn:

www.degeschillencommissie.nl

bottom of page