top of page

"Een gevolg van voortdurend conflict is het vernauwen van onze visie op wat mogelijk is"

- Nelson Mandela

Onze missie

Tri staat voor een optimale ontwikkeling van onze cliënten.

Ons doel is cliënten kansen te bieden voor het opbouwen van een duurzaam zelfstandig leven. Ons uitgangspunt is de kracht van cliënten in te zetten om te komen tot herstel, zelfcontrole en het oppakken van verantwoordelijkheden in het eigen levensproces.

Onze visie

Tri geeft ondersteunende begeleiding met maatwerk. Door samen te werken met cliënten kan een duurzame realisatie komen van de gestelde doelen.

Tri is een kleine en transparante organisatie, waar begeleiders flexibel kunnen zijn, tijd hebben voor een luisterend oor om de cliënten gericht te kunnen motiveren en ondersteunen naar een passend leven in onze participatiemaatschappij.

bottom of page