WLZ

Wet Langdurige Zorg

De zorg die cliënten met een (licht) verstandelijke beperking nodig hebben, is geregeld in de Wet langdurige zorg (WLZ).


Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


Om zorg te ontvangen bij Tri Gezond Ontwikkelen is een WLZ-indicatie van belang.

©2018 Tri Gezond Ontwikkelen     |     Overijssel, Nederland     |     Drs. Ayda Capar     |     +31 6 44 24 5001     |     tri@tri.nu     |     www.tri.nu