top of page
Bloemen op een balkon

WLZ

Wet Langdurige Zorg

De zorg die cliënten met een (licht) verstandelijke beperking nodig hebben, is geregeld in de Wet langdurige zorg (WLZ).


Deze wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).


Om zorg te ontvangen bij Tri Gezond Ontwikkelen is een WLZ-indicatie van belang.

bottom of page