top of page
Tarwe veld

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Per 1 januari 2015 is de ondersteuning die cliënten met psychische beperkingen en/of stoornissen nodig hebben, geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).


Een WMO-indicatie moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de cliënt woonachtig is. De gemeente gaat vervolgens samen met de cliënt onderzoeken welke ondersteuning de cliënt nodig heeft.

bottom of page