"Niemand verdwaalt ooit op een rechte weg"

Soms loopt je leven niet zoals je dat zou wensen. Dit kan komen door problemen op het gebied van financiën, relaties, opvoeding, verslaving en/of het ontbreken van een juist dagritme.
Een combinatie van dit soort moeilijkheden maakt het soms lastig om op eigen kracht tot oplossingen te komen.
Ambulante begeleiding van Tri Gezond Ontwikkelen helpt je om zelfstandig te kunnen (en blijven) wonen.

HKZ-KO GECERTIFICEERD

Tri Gezond Ontwikkelen is door DEKRA gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Klik hier voor een eventuele verificatie van de certificering.

WTZI-TOELATING

Tri Gezond Ontwikkelen is als zorginstelling toegelaten tot de WTZi als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van het "Besluit Zorgaanspraken AWBZ". Klik hier voor een eventuele verificatie van de toelating.

DIENSTVERLENING RIBWGO

Tri Gezond Ontwikkelen heeft begeleiding, supervisie en advisering verleend aan Onze Jongeren voor de forensische zorg van RIBWGO.

ONZE DIENSTEN

Tri Gezond Ontwikkelen biedt hulp aan mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociaal maatschappelijke problematiek, die daarnaast ook een delict hebben gepleegd of dreigen te plegen.

AMBULANTE BEGELEIDING

   Afgestemd op jouw hulpvraag

FORENSISCHE ZORG

         Stapsgewijze resocialisatie

ZORGTRAJECTEN

       Beschikbaar in meerdere steden

Girl Looking into Distance

MISSIE & VISIE

"Tri staat voor een optimale ontwikkeling van onze cliënten"

Ons doel is cliënten kansen te bieden voor het opbouwen van een duurzaam zelfstandig leven.

 

Ons uitgangspunt is de kracht van cliënten in te zetten om te komen tot herstel, zelfcontrole en het oppakken van verantwoordelijkheden in het eigen levensproces...

CONTACT OPNEMEN

Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Tri Gezond Ontwikkelen​

Pastoor Geertmanstraat 17

7535 BZ, Enschede Nederland

Drs. Ayda Capar, pedagoog en directeur Tri

+31 6 44 24 5001

tri@tri.nuwww.tri.nu

KVK nummer: 08125885

* Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming voor het verzamelen van uw verzonden gegevens.

Dit formulier vraagt u om uw naam en email adres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder uw nadrukkelijke akkoordverklaring. Zie onze Privacyreglement om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

©2018 Tri Gezond Ontwikkelen     |     Overijssel, Nederland     |     Drs. Ayda Capar     |     +31 6 44 24 5001     |     tri@tri.nu     |     www.tri.nu